EN 
Püree - a perfectly smooth blend of balanced taste and consistency. For the preparation of a quality puree, each individual step must be followed with care. Likewise, our attention is focused on every part of the creative process - from conception to the final output.
Our studio was founded by designers Kateřina Škarabelová and Martina Styk. Püree creates 3D visualizations of clothing, focusing on fashion campaigns. It's a new way of visual presentation. Designers are able to create worlds rooted in a brand's DNA which transcend the limitations of reality.


CZ
Püree - dokonale hladká hmota vyvážené chuti a konzistence. Kvalitní pyré vyžaduje pečlivé dodržování jednotlivých kroků přípravy. Stejně tak i my věnujeme maximální pozornost každé části tvůrčího procesu - od počáteční rešerše až k finálnímu výstupu.
Za studiem stojí designérky Kateřina Škarabelová a Martina Styk. Püree se zabývá vizualizací oděvu ve 3D, zejména tvorbou módních kampaní. Jedná se o nový způsob prezentace v oblasti módy, kde studio na základě DNA značky vytváří světy, ve kterých neexistuje limitace realitou.
Back to Top