The visual for Anna Tran's new collection is our pilot project. Based on her aesthetic, we created a digital world to showcase the new collection. Among other things, we collaborated on developing the balloon dresses. All the fitting adjustments were done in the 3D environment. Thanks to it, the dresses could be made directly from the final fabrics without the need for further prototypes.
Vizuál k nové kolekci Anny Tran je náš pilotní projekt. Na základě její estetiky jsme vytvořily digitální svět pro prezentaci nové kolekce. Mimo jiné jsme spolupracovaly na modelaci balónových šatů. Ty byly vytvořeny za pomoci simulace ve 3D, díky níž se vychytaly všechny střihové nedostatky a šaty tak mohly být zhotoveny rovnou z finálního materiálu bez nutnosti dalších prototypů.

You may also like

Back to Top